Kategorie foli odpadowej PE

Podstawą naszej działalności jest recykling, który pozwala nam dbać nie tylko o ekonomiczne wykorzystanie tworzyw sztucznych, ale również o skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Największym zagrożeniem dla niego jest długi czas rozkładu tworzyw. My staramy się je ponownie wykorzystać i poddać efektywnemu recyklingowi.

Odpowiednie zaplecze naszego zakładu, w pełni wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników oraz własna, dyspozycyjna flota pojazdów transportowych to atuty, dzięki którym jesteśmy w stanie sprawnie, terminowo oraz z uwzględnieniem charakterystyki dostarczanych nam materiałów przeprowadzić proces recyklingu. Skup folii odpadowej odbywa się z uwzględnieniem różnych kategorii tworzywa. Dzięki temu już przy wstępnej segregacji zostaje ona poddana szczegółowej selekcji i pogrupowaniu. Przyjmujemy następujące rodzaje tworzyw:

KATEGORIA A: – skup folii produkcyjnej bezbarwnej

Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia, dzięki którym możemy podjąć się przeprowadzania recyklingu tworzyw bezbarwnych, produkcyjnych. Dzięki temu mogą one być ponownie wykorzystane w różnych gałęziach przemysłu.

KATEGORIA B: - dotyczy materiałów kolorowych

Cena przyjmowanych przez nas materiałów kolorowych uzależniona jest nie tylko od ich jakości, ale również stopnia zabrudzenia. Tworzywa sztuczne jesteśmy w stanie samodzielnie odebrać od Klienta (dysponujemy własną flotą transportową).

KATEGORIA C: - materiały z nadrukiem

Dokonując segregacji dostarczanych nam materiałów, dbamy o to, by zupełnie osobną kategorię stanowiły tworzywa sztuczne z nadrukiem, czyli materiały polimerowe, które najczęściej wykorzystywane są jako opakowania różnego rodzaju artykułów.

KATEGORIA D:- skup folii stretch, kapturów

Jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi materiałów jest folia stretch, wykorzystywana przede wszystkim do pakowania towarów oraz zabezpieczania ich na ładunkach paletowych. My staramy się przygotować ten materiał do ponownego wykorzystania.